पृष्ठभूमि

पृष्ठभूमी

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेशस्तरको खानेपानी, सिंचाई, उर्जा, विद्युत, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापनसम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नीति, कानुन, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्चालन, मर्मत संभार, समन्वय र नियमन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको मिति २०७८/१०/२३ को निर्णयानुसार खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।

प्रदेशमा खानेपानी, सिंचाई, नदी नियन्त्रण, उर्जा तथा विद्युत जस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा विकास गरी प्रदेशका जनताहरुलाई सामाजिक एवं आर्थिक रुपले सम्पन्न र समृद्ध बनाउने उद्येश्यले प्रदेश नं. १ मा खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत-साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाई, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्दै प्रदेशवासीको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधारशीला तयार गर्ने ध्येयका साथ गठन भएको यस मन्त्रालय मातहत देहायका २४ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् ।

 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाँचथर
 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, ओखलढुङ्गा
 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, खोटाङ
 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा
 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाँचथर, भोजपुर
 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाँचथर, सुनसरी
 • खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय पाँचथर, झापा
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, झापा
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, सुनसरी
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, पाँचथर
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, ताप्लेजुङ
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, ईलाम
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, संखुवासभा
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, तेह्रथुम
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, भोजपुर
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, ओखलढुङ्गा
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, उदयपुर
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, खोटाङ
 • जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सब-डिभिजन, सोलुखुम्बु
 • कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, झापा
 • चन्दा मोहना सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, मोरङ
 • भूमिगत सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.