क्र.सं. विभाग/कार्यालय ठेगाना पद व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. इमेल
1 चन्दा मोहना सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, विराटनगर विराटनगर नि.कार्यालय प्रमुख रमण पराजुली ९८५२०७०६३४ cmnaimd123@gmail.com
2 कन्काई सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, झापा झापा कार्यालय प्रमुख उमेश कुमार सुजखु ९८४१८३५९२७ kis.gov2072@gmail.com
3 भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, विराटनगर विराटनगर डिभिजन प्रमुख सुरेन्द्र शाह ९८५२०६१०३७ gwiddbiratnagar@gmail.com
4 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास सव-डिभिजन, सोलुखुम्वु सोलुखुम्वु सव-डिभिजन प्रमुख रंजय कुमार सिंह ९८४२२३८५०६ idsdsolukhumbu@gmail.com
5 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, उदयपुर उदयपुर डिभिजन प्रमुख उदित शाही ९८५२८३५६४८ udayapur.irrigation@gmail.com
6 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा नि.डिभिजन प्रमुख पुरुषोत्तम साह ९८५२८४०२११ okhaldhunga.irrigation@gmail.com
7 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, खोटाङ्ग खोटाङ्ग नि.डिभिजन प्रमुख सान वहादुर भट्टराई 9841243360 khotang.irrigation@gmail.com
8 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, भोजपुर भोजपुर नि.डिभिजन प्रमुख धिरज पोखरेल ९८५२०५२३०९ bhojpur.irrigation@gmail.com
9 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा धनकुटा नि.डिभिजन प्रमुख राज कुमार वस्नेत ९८४९४०३८९४ dhankuta.irrigation
10 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, संखुवासभा संखुवासभा नि.डिभिजन प्रमुख राज कुमार वस्नेत 9849403894 sankhuwasabhaidd@gmail.com
11 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, तेह्रथुम तेह्रथुम नि.डिभिजन प्रमुख विशाल पोखरेल ९८५२०६०१७५ idd.terahthum@gmail.com
12 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, ताप्लेजुङ्ग ताप्लेजुङ्ग नि.डिभिजन प्रमुख सरोज कार्की ९८५२०२११६७ taplejung.irrigation@gmail.com
13 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, पाँचथर पाँचथर नि.डिभिजन प्रमुख केन्द्र कुमार लिम्वु ९८४९२८७२५० panchthar.irrigation@gmail.com
14 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, इलाम इलाम डिभिजन प्रमुख रामनारायण श्रेष्ठ ९८५२६८०६६४ ilam.irrigation@gmail.com
15 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, झापा झापा डिभिजन प्रमुख शैलेश पोखरेल 9852033066 jhapa.irrigation@gmail.com
16 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, सुनसरी सुनसरी डिभिजन प्रमुख आनन्द कुमार झा ९८५२०२६६४७ sunsari.irrigation@gmail.com
17 जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङ्ग मोरङ्ग डिभिजन प्रमुख मेघराज ज्ञवाली ९८५११९२७१५ widdmorang@gmail.com
18 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, खोटाङ्ग खोटाङ्ग नि.डिभिजन प्रमुख मोहन महासेठ ९८६२६८८९८४ wssdokhotang@gmail.com
19 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, झापा झापा डिभिजन प्रमुख विकास काफ्ले ९८४१४३८४९६ jhapawssdo@gmail.com
20 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा नि.डिभिजन प्रमुख थप जिम्मेवारी पुरुषोत्तम साह ९८५२८४०२११ wssdo.okhaldhunga@gmail.com
21 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा धनकुटा डिभिजन प्रमुख रणजीत कुमार झा 9852050186 wssdodhankuta@gmail.com
22 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, भोजपुर भोजपुर नि.डिभिजन प्रमुख विजय कुमार यादव ९८५१०१६३५६ wssdo.bhojpur10@gmail.com
23 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, सुनसरी सुनसरी डिभिजन प्रमुख सयन कुमार श्रेष्ठ 9852048923 wssdo.sunsari@gmail.com
24 खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, पाँचथर पाँचथर नि.डिभिजन प्रमुख देवनाथ यादव ९८६२६७१०१८ wssdo.panchthar@gmail.com

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.