मनत्रालय मातहतका डिभिजन/सव-डिभिजन/कार्यालयहरुको सम्पर्क नं.

2 months ago

खानेपानी-तथा-सरसफाइ-ऐन-२०७९

1 year ago

भूमिगत सिंचाई आयोजना माग फाराम (फर्म, कृषि समूह, कृषि सहकारी)

1 year ago

भूमिगत जल सिंचाई उपलव्ध गराउन माग भएको क्षेत्रको जग्गा-लागत फाराम

1 year ago

भूमिगत सिंचाई आयोजना माग फाराम

1 year ago

खानेपानीको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको बारे मिति २०७९-०३-२

1 year ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - GIZ Solar Pumping २०७८-१२-२५

2 years ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईमा भुमिगत जल तथा नयां प्रविधिको प्रयोग २०७८-१२-२५

2 years ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईको विकासक्रम - रमेश प्रसाद पौडेल २०७८-१२-२५

2 years ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईका अवसर र चुनौती २०७८-१२-२५

2 years ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - SIP निर्देशिका २०७८-१२-२५

2 years ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.