खानेपानी-तथा-सरसफाइ-ऐन-२०७९

8 months ago

भूमिगत सिंचाई आयोजना माग फाराम (फर्म, कृषि समूह, कृषि सहकारी)

9 months ago

भूमिगत जल सिंचाई उपलव्ध गराउन माग भएको क्षेत्रको जग्गा-लागत फाराम

9 months ago

भूमिगत सिंचाई आयोजना माग फाराम

9 months ago

मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्वर

1 year ago

खानेपानीको नयाँ गुणस्तर मापदण्ड तोकिएको बारे मिति २०७९-०३-२

1 year ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - GIZ Solar Pumping २०७८-१२-२५

1 year ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईमा भुमिगत जल तथा नयां प्रविधिको प्रयोग २०७८-१२-२५

1 year ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईको विकासक्रम - रमेश प्रसाद पौडेल २०७८-१२-२५

1 year ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - सिंचाईका अवसर र चुनौती २०७८-१२-२५

1 year ago

सिंचाई दिवस २०७८ प्रस्तुति - SIP निर्देशिका २०७८-१२-२५

1 year ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.