चन्दा मोहना सिंचाई व्यवस्थापन कार्यालय, विराटनगरको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

29 October, 2023

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, झापाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धी सूचना

25 September, 2023

बोलपत्र अस्वीकृत वा रद भएको सम्बन्धी सूचना

14 August, 2023

मन्त्रालयको आ.व.०७९।८० को असार महिनाको खर्चको फाँटवारी

31 July, 2023

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.