मन्त्रालयको आ.व.०७९।८० को असार महिनाको खर्चको फाँटवारी

31 July, 2023

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.