आ. व. २०७८/७९ दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

2 years ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.