दरभाउपत्रहरु अस्वीकृत भएको सूचना

18 February, 2080

जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन मोरङ्गको धरौटी फिर्ता लिन आउने सम्बन्धि सूचना

4 February, 2080

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय कोशी प्रदेश

2 February, 2080

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन तेह्रथुम

20 April, 2023

धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा सौर्य ऊर्जा जडान सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ-पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

3 January, 2080

विद्युतीय चार्जिङ्ग निर्माण र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा सौर्य ऊर्जा जडान सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

28 December, 2079

Invitation for Electronic Bids, WRIDD Taplejung

22 November, 2079

तह बृद्धि प्रयोजनार्थ आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

19 September, 2079

MoWSIE-P1/DoIE/NCB-02/Goods/079-80 बोलपत्र अस्वीकृत भएको सूचना ।

21 August, 2079

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय झापाको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

2 August, 2079

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.